Новини

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел на проектното предложение:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-5239-C01
Бенефициент: «ЗЛАТНА БЕЛКА-ИВАНОВ И С-ИЕ» ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., oт които 50 000 лв. Европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Начало: 12.08.2021г.
Край: 12.11.2021г.