Сурови кожи

Основният предмет на дейност на Златна Белка е търговията със сурови кожи от едър и дребен рогат добитък. Благодарение на географското си местоположение, складовата база на Златна Белка си партнира с кланици в цялата страна разположени в екологично чисти райони, основен фактор, който гарантира качеството на суровите кожи.
След като бъдат сортирани по категории и подрязани от нашите висококвалифицирани специалисти, кожите се осоляват по традиционния начин – двойно осоляване . След осоляване, суровите кожи се палетизират и изнасят за основните ни партньори в Европейския съюз и Азия.
Златна Белка има собствен лицензиран склад с ветеринарен регистрационен номер BG 2017002 ЕО, който е оборудван с хладилни камери, където се съхраняват кожите, и се запазва тяхното високо качество.

Категория/кг. Средно тегло/кг. Забележка
2 – 5 3 – 3.500 80% първо качество
20% второ качество
6 – 9 7.500 – 8 80% първо качество
20% второ качество
9 – 12 10 – 11 80% първо качество
20% второ качество
13 – 18 15 – 16 80% първо качество
20% второ качество
Категория/кг. Средно тегло/кг. Забележка
19 – 24 21 – 22 80% първо качество
20% второ качество
25 – 30 27 – 28 80% първо качество
20% второ качество
30 – 40 1035 – 36 80% първо качество
20% второ качество
Категория/кг. Средно тегло/кг. Забележка
20 – 30 24 – 25 80% първо качество
20% второ качество
30 – 40 34 – 35 80% първо качество
20% второ качество
Размер/дм. Средно тегло/кг. Забележка
120 – 155 4.200 – 4.500 80% първо качество
20% второ качество
100% драни на машина
Double face Размер средно/дм. Забележка
50 – 65 58 – 60 100% драни на машина
100% първо качество
napa 100% драни на машина
100% първо качество
50 – 65 58 – 60 100% драни на машина
100% първо качество
Double face Размер средно/дм. Забележка
60 – 90 75 – 80 100% първо качество
Double face Размер средно/дм. Забележка
40 – 90 48 100% първо качество
Double face Размер средно/дм. Забележка
60 – 90 80 100% първо качество